کلیدواژه:

افکار عمومی

تعداد اسناد علمی: 173

نقش رسانه ها در مدیریت افکار عمومی در بحران آب

مقاله کنفرانس: چهارمین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت - 1397

تحلیل جامعه شناسی تطابق مجازات قتل عمد با تحولات اجتماعی ایران

استاد راهنما: عبدالرضا جوان جعفری ، استاد مشاور: سیدمهدی سیدزاده ثانی ، دانشجو: زینب نقدی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده حقوق - 1396 - [کارشناسی ارشد]

بررسی روش های فعلی ارزیابی و شناخت افکار عمومی در حوزه سیاست و مقایسه آن با روش (ZEMT)

مقاله کنفرانس: اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی - 1396

نقش افکار عمومی در توسعه ی سیاسی

مقاله کنفرانس: دومین کنگره بین المللی جامع علوم سیاسی ایران - 1396

مطالعه بازخورد حمله به سفارت عربستان در شبکه موبایلی تلگرام و تأثیر آن بر افکار عمومی

استاد راهنما: سید محمد دادگران ، دانشجو: ناصر ساده وند ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
کتاب (50)
مقاله نشریه (46)
مقاله کنفرانس (43)
پایان‌نامه (34)
محل نشر
مطالعات افکار عمومی (4)
سیاست (3)
علوم اجتماعی (3)
کنفرانس جهانی افق های نوین در علوم انسانی، اینده پژوهی و توانمند سازی (3)
اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین (2)
تحقیقات سیاسی بین المللی (2)
دانش سیاسی (2)
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (2)
راهبرد دفاعی (2)
مطالعات راهبردی بسیج (2)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات