کلیدواژه:

افکار عمومی

تعداد اسناد علمی: 177

مقاله کنفرانس نقش رسانه ها در مدیریت افکار عمومی در بحران آب

چهارمین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت - 1397

مقاله کنفرانس نقش نخبگان سیاسی در مهندسی فضای مجازی وتاثیر بر افکار عمومی

دومین همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی - 1397

مقاله کنفرانس نقش افکار عمومی در توسعه ی سیاسی

دومین کنگره بین المللی جامع علوم سیاسی ایران - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
کتاب (50)
مقاله کنفرانس (47)
مقاله نشریه (46)
پایان‌نامه (34)
محل نشر
مطالعات افکار عمومی (4)
سیاست (3)
علوم اجتماعی (3)
کنفرانس جهانی افق های نوین در علوم انسانی، اینده پژوهی و توانمند سازی (3)
اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین (2)
تحقیقات سیاسی بین المللی (2)
دانش سیاسی (2)
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (2)
راهبرد دفاعی (2)
مطالعات راهبردی بسیج (2)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات