کلیدواژه:

افکار عمومی

تعداد اسناد علمی: 173

بررسی مفهوم افکار عمومی و جامعه مدنی در نظام حقوقی انگلستان و ایران

دانشجو: حدیث علیزاده ، استاد راهنما: علیرضا دبیرنیا ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

مطالعه تأثیر افکار عمومی بر دیپلماسی (1991 تا 2014)

استاد راهنما: عباس حیدری ، استاد مشاور: حسین معین ابادی ، دانشجو: مصطفی ستوده ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

ارزیابی مدیریت رسانه ای و نقش آن در عملکرد افکار رهبران فکری در جامعه

نویسنده: وحیده منوچهری ،
مقاله کنفرانس: دومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران - 1395

بررسی نقش روزنامه ها در مدیریت بحران؛ مطالعه موردی: بازتاب زلزله بم در روزنامه اطلاعات

مقاله کنفرانس: همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی - 1395

بررسی بازتاب مطبوعاتی شرایط بحران آب شرب در تهران در روزنامه های کثیرالانتشار ایران و جام جم

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها - 1395

بررسی نقش افکار عمومی در شبکه های اجتماعی

نویسنده: سمیه آقایان ،
مقاله کنفرانس: سومین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه - 1395
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
کتاب (50)
مقاله نشریه (46)
مقاله کنفرانس (43)
پایان‌نامه (34)
محل نشر
مطالعات افکار عمومی (4)
سیاست (3)
علوم اجتماعی (3)
کنفرانس جهانی افق های نوین در علوم انسانی، اینده پژوهی و توانمند سازی (3)
اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین (2)
تحقیقات سیاسی بین المللی (2)
دانش سیاسی (2)
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (2)
راهبرد دفاعی (2)
مطالعات راهبردی بسیج (2)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات