کلیدواژه:

افکار عمومی

تعداد اسناد علمی: 173

آسیب شناسی استفاده از ماهواره و تأثیر آن بر تضعیف بنیان خانواده

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1395

میزان تاثیر گذاری رسانه ها بر افکار عمومی

نویسنده: سمیه آقایان ،
مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات - 1395

تاثیر افکار عمومی در فرایند سیاست گذاری عمومی

نویسنده: فرود شفیعی ،
مقاله کنفرانس: نخستین کنگره بین المللی جامع علوم سیاسی ایران - 1395

افکار عمومی در حقوق عمومی ایرانبایدها و نبایدها

مقاله کنفرانس: سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی - 1395

پروپاگاندا در حقوق بین الملل

دانشجو: اسماعیل قاسمی ، استاد مشاور: موسی عاکفی ، استاد راهنما: مجتبی انصاریان ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
کتاب (50)
مقاله نشریه (46)
مقاله کنفرانس (43)
پایان‌نامه (34)
محل نشر
مطالعات افکار عمومی (4)
سیاست (3)
علوم اجتماعی (3)
کنفرانس جهانی افق های نوین در علوم انسانی، اینده پژوهی و توانمند سازی (3)
اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین (2)
تحقیقات سیاسی بین المللی (2)
دانش سیاسی (2)
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (2)
راهبرد دفاعی (2)
مطالعات راهبردی بسیج (2)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات