کلیدواژه:

اقتصاد ایران

تعداد اسناد علمی: 569

اقتصاد مقاومتی-رهیافت اقتصاد کنونی کشور

نویسنده: علی نجفی ،
مقاله کنفرانس: همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان - 1397

بررسی ادوار تجاری در اقتصاد ایران

مقاله کنفرانس: همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها - 1397

بررسی اقتصاد کلان در فضای شکست مالی و توزیع نابرابر درآمد

مقاله کنفرانس: همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها - 1397

توسعه اقتصادی با رویکرداقتصاد مقاومتی

مقاله کنفرانس: همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها - 1397

سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و رقابت پذیری اقتصاد

نویسنده: سیاوش جانی ،
مقاله کنفرانس: همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (213)
مقاله کنفرانس (153)
کتاب (105)
پایان‌نامه (98)
محل نشر
تحقیقات اقتصادی (20)
پژوهشهای اقتصادی (پژوهشهای رشد و توسعه پایدار) (15)
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران (12)
پژوهشنامه اقتصادی (11)
پژوهش های اقتصادی ایران (9)
پژوهشها و سیاستهای اقتصادی (9)
برنامه ریزی و بودجه (8)
دانش و توسعه (7)
سیاستهای مالی و اقتصادی (7)
مجله اقتصادی (7)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات