کلیدواژه:

اقتصاد بین‌الملل

تعداد اسناد علمی: 286

تبین نظریه سیاسی اقتصاد بین المللی با تاکید برنظریه لیبرال و اسلام

مقاله کنفرانس: پنجمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
کتاب (264)
مقاله کنفرانس (10)
مقاله نشریه (9)
پایان‌نامه (3)
محل نشر
مجله اقتصادی (2)
اولین همایش بین المللی نواوری، توسعه و کسب و کار (1)
اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران (1)
برنامه ریزی و بودجه (1)
دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت (1)
دومین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارافرینی و اموزش ایران (1)
دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی (1)
روابط خارجی (1)
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد (1)
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات