کلیدواژه:

اقتصاد روستاها

تعداد اسناد علمی: 3
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (3)
محل نشر
سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه (1)
همایش ملی توسعه روستایی (1)
کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات