کلیدواژه:

اقتصاد مقاومتی

تعداد اسناد علمی: 2180

بررسی مزایای اقتصادی استفاده از رایانش ابری در کسب و کارها

مقاله کنفرانس: همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی - 1397

نقش آموزش و پرورش در تحقق تولید و کسب و کار با توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی

مقاله کنفرانس: همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (2004)
پایان‌نامه (92)
مقاله نشریه (84)
محل نشر
کنگره پیشگامان پیشرفت (52)
همایش ملی مدیریت، اقتصاد و اقتصاد مقاومتی (51)
دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت (46)
همایش ملی اقتصاد مقاومتی چالشها، واقعیتها، راهکارها (45)
همایش علمی پژوهشی ظرفیت سازی سپاه نینوا در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در استان گلستان فرصت ها و محدودیت ها (40)
همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی (38)
همایش بررسی ابعاد فرهنگی اقتصاد مقاومتی (35)
دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم (29)
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی (28)
یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت (28)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات