کلیدواژه:

اقتصاد مقاومتی

تعداد اسناد علمی: 2050

تاثیر اقتصاد مقاومتی بر تامین مالی پروژه های شهری

نویسنده: علی پیشیار ،
مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه - 1397

اشتغال و تولید از نظر اسلام با رویکرد اقتصاد مقاومتی

مقاله کنفرانس: همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها - 1397

اقتصاد مقاومتی به مثابه راهبرد استقلال از نظام سلطه

نویسنده: ناصر پورحسن ،
مقاله کنفرانس: همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها - 1397

اقتصاد مقاومتی و رشد اقتصادی

مقاله کنفرانس: همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (1874)
پایان‌نامه (92)
مقاله نشریه (84)
محل نشر
کنگره پیشگامان پیشرفت (52)
همایش ملی مدیریت، اقتصاد و اقتصاد مقاومتی (51)
دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت (46)
همایش ملی اقتصاد مقاومتی چالشها، واقعیتها، راهکارها (45)
همایش علمی پژوهشی ظرفیت سازی سپاه نینوا در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در استان گلستان فرصت ها و محدودیت ها (40)
همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی (38)
همایش بررسی ابعاد فرهنگی اقتصاد مقاومتی (35)
دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم (29)
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی (28)
یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت (28)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات