کلیدواژه:

اقتصاد مقاومتی

تعداد اسناد علمی: 2323

مقاله کنفرانس روشهای تامین مالی نیروهای مسلح با رویکرد اقتصاد مقاومتی قابل استفاده در کشورهای اسلامی

نویسنده: حمیده عزیزی ،
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری - 1398
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (2146)
پایان‌نامه (92)
مقاله نشریه (85)
محل نشر
کنگره پیشگامان پیشرفت (52)
همایش ملی مدیریت، اقتصاد و اقتصاد مقاومتی (51)
دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت (46)
همایش ملی اقتصاد مقاومتی چالشها، واقعیتها، راهکارها (45)
همایش علمی پژوهشی ظرفیت سازی سپاه نینوا در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در استان گلستان فرصت ها و محدودیت ها (40)
همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی (38)
همایش بررسی ابعاد فرهنگی اقتصاد مقاومتی (35)
دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم (29)
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی (28)
یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت (28)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات