کلیدواژه:

الودگی محیط زیست

تعداد اسناد علمی: 437

مقاله کنفرانس پیامدهای فعالیتهای انسان بر محیط زیست

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار - 1397

مقاله کنفرانس تاثیر گرمایش جهانی روی رفتار حشرات و نقش آن در توسعه ی پایدار محیط زیست

نویسنده: مریم آل عصفور ،
چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار - 1397

مقاله کنفرانس فناوری های نوین پاکسازی آلودگی های محیط زیست

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار - 1397

مقاله کنفرانس بررسی تاثیر آلودگی ایجادشده پسماندهای کارخانه سیمان خاش برآلودگی محیط زیست

چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (333)
پایان‌نامه (69)
مقاله نشریه (35)
محل نشر
اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست (8)
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار (7)
سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست (7)
اولین همایش ملی محیط زیست، صنعت و اقتصاد (5)
اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست (5)
کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری (5)
اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود ان (4)
دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست (4)
پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست (4)
چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار (4)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات