کلیدواژه:

الودگی محیط زیست

تعداد اسناد علمی: 413

بررسی تاثیر آلودگی ایجادشده پسماندهای کارخانه سیمان خاش برآلودگی محیط زیست

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست - 1397

استفاده وکاربرد نانوتکنولوژی در کشاورزی دقیق

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست - 1396

بررسی عوامل موثر برآلودگی محیط زیست و رفتار زیست محیطی

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست - 1396

مسولیت مدنی ناشی از آلودگی های صوتی و زیست محیطی

مقاله کنفرانس: دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (309)
پایان‌نامه (69)
مقاله نشریه (35)
محل نشر
اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست (8)
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار (7)
سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست (7)
اولین همایش ملی محیط زیست، صنعت و اقتصاد (5)
اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست (5)
کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری (5)
اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود ان (4)
دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست (4)
پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست (4)
اب و فاضلاب (3)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات