کلیدواژه:

الگوریتم سیمپل

تعداد اسناد علمی: 28

پایان‌نامه مطالعه عددی و تجربی تأثیر شیار در پایین‌دست جریان براثر بخشی خنک کاری لایه‌ای

استاد راهنما: مهران رجبی ، دانشجو: حسین شیخ الاسلام دهقی ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه سمنان - پردیس فنی - دانشکده مهندسی مکانیک - 1396 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس بررسی کارایی الگوریتم سیمپل در تحلیل جریان تراکم ناپذیر درون یک حفره

اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (20)
پایان‌نامه (8)
محل نشر
همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری (2)
اولین همایش ملی سامانه های شبیه ساز (1)
اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران (1)
اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی (1)
اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک (1)
اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی (1)
بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک (1)
دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا (1)
دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم، مهندسی و فناوری (1)
دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات