کلیدواژه:

الگوریتم ژنتیک

تعداد اسناد علمی: 5808

بهبود طول عمر شبکه های حسگر بی سیم

مقاله کنفرانس: دومین همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران - 1397

شناسایی چهره با استفاده از الگوریتمی مبتنی بر رویکردهای ژنتیکی

مقاله کنفرانس: دومین همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (3856)
پایان‌نامه (1278)
مقاله نشریه (674)
محل نشر
بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (36)
کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر (32)
کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات (28)
سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک (26)
مهندسی مکانیک مدرس (25)
هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک (25)
کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایران (25)
شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک (24)
پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی (23)
پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران (22)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات