کلیدواژه:

الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی

تعداد اسناد علمی: 11

پایان‌نامه تاثیر سرمایه انسانی و تغییرات ساختاری بر رشد اقتصادی ایران

دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اقتصادی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه مقایسه‌ اثر آموزش زنان و مردان بر رشد اقتصادی مطالعه موردی ایران

دانشجو: محمد علی رمضانی ، استاد مشاور: عباس شاکری ، استاد راهنما: مرتضی خورسندی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده اقتصاد - 1394 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه تعامل پویا میان بازارهای سهام، اوراق مشارکت و بیمه در ایران

استاد راهنما: سیدکاظم چاوشی ، دانشجو: فاطمه پوررضا ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشکده علوم اقتصادی - 1393 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
کلیدواژه های هم استفاده
نوع سند
مقاله نشریه (5)
مقاله کنفرانس (3)
پایان‌نامه (3)
محل نشر
اقتصاد مقداری (2)
بیستمین همایش صنایع دریایی (1)
تحقیقات اقتصادی (1)
سومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نواوری در کسب و کار (1)
سیاست گذاری اقتصادی (1)
همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی (1)
پژوهشهای اقتصادی (پژوهشهای رشد و توسعه پایدار) (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات