کلیدواژه:

امادگی جسمانی

تعداد اسناد علمی: 838
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
کتاب (485)
پایان‌نامه (177)
مقاله کنفرانس (107)
مقاله نشریه (69)
محل نشر
همایش بین المللی تربیت بدنی و ورزش (7)
اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی (5)
علوم زیستی ورزشی (5)
دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز (4)
دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران (4)
سومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی (4)
سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی (4)
نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی (4)
پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی (4)
ابن سینا ( طب هوافضا- طب زیرسطحی- طب بحران- طب رزم و روانپزشکی نظامی) (3)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات