کلیدواژه:

امادگی جسمانی

تعداد اسناد علمی: 804

رابطه سطح آمادگی جسمانی و مهارتهای روانی ورزشکاران تیم ملی هندبال ایران

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
کتاب (471)
پایان‌نامه (177)
مقاله کنفرانس (87)
مقاله نشریه (69)
محل نشر
همایش بین المللی تربیت بدنی و ورزش (7)
اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی (5)
علوم زیستی ورزشی (5)
دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز (4)
دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران (4)
نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی (4)
پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی (4)
ابن سینا ( طب هوافضا- طب زیرسطحی- طب بحران- طب رزم و روانپزشکی نظامی) (3)
اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی (3)
اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش (3)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات