کلیدواژه:

امریکا

تعداد اسناد علمی: 905

سیاست‌های فراآتلانتیکی فرانسه در دوران نیکلا سارکوزی

نویسنده: سعید خالوزاده ،
مقاله نشریه: مطالعات جهان » دوره 3، شماره 2 (پاییز و زمستان)، زمستان 1392، صفحه 231-442

بحران یمن و شرایط منطقه ای (انگلیسی)

نویسنده: امیر ساجدی* ،
مقاله نشریه: Iranian Review of Foreign Affairs » (پياپي 19)، Fall 2014 شماره3

مطالعه تطبیقی نظام آموزشی دوره ابتدایی ایران و آمریکا

مقاله کنفرانس: ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1397

واکاوی تاثیرات روسیه هراسی بر روابط مسکو– واشنگتن در سال های 2016-2017

مقاله کنفرانس: ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1397

تصویر آمریکا در شعر معاصر فلسطین

استاد راهنما: علی نظری ، استاد مشاور: سید محمود میرزایی الحسینی ، دانشجو: نعمت عزیزی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه لرستان - 1396 - [دکترای تخصصی (PhD)]
کلیدواژه: آمریکا ، شعر ، فلسطین ، تصویرسازی

سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران با تمرکز بر حقوق بشر از منظر پراگماتیسم

استاد راهنما: خلیل اله سردارنیا ، دانشجو: ساسان احمدی اصل ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1396 - [کارشناسی ارشد]

سیاست خارجی آمریکا در قبال تحولات مصر (2011-2016)

استاد راهنما: رضا سیمبر ، استاد مشاور: سید امیر نیاکویی ، دانشجو: حسن کریمی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (384)
مقاله نشریه (367)
مقاله کنفرانس (150)
کتاب (4)
محل نشر
سیاست خارجی (37)
سیاست (25)
راهبرد دفاعی (21)
مطالعات منطقه ای (20)
تحقیقات سیاسی بین المللی (18)
روابط خارجی (18)
سیاست دفاعی (14)
مطالعات اوراسیای مرکزی (14)
اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری) (10)
مطالعات اسیای مرکزی و قفقاز (10)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات