کلیدواژه:

امنیت اجتماعی

تعداد اسناد علمی: 817

مقاله کنفرانس تحلیل آسیب شناسی خشم زنان و امنیت اجتماعی

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران - 1397
کلیدواژه: زنان ، امنیت اجتماعی ، خشم

مقاله کنفرانس تاثیر الگوی بافت محلات براحساس امنیت اجتماعی (نمونه موردی: محله نارمک و محله درکه تهران)

ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی - 1397

مقاله کنفرانس کودکان پناهنده و چالشهای امنیتی

ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1397

مقاله کنفرانس بررسی و سنجش میزان امنیت از دیدگاه ساکنان در گذر سنگ دقاقی های شیراز

سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (439)
مقاله نشریه (216)
پایان‌نامه (151)
کتاب (11)
محل نشر
اولین همایش ملی اینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی (24)
نظم و امنیت انتظامی (22)
همایش ملی سبک زندگی، نظم و امنیت (21)
همایش ملی خراسان جنوبی نظم و امنیت (خراسان جنوبی شناسی انتظامی، فرصت ها و چالش ها) (18)
انتظام اجتماعی (14)
اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی (13)
پژوهشنامه جغرافیای انتظامی (10)
دانش انتظامی (9)
همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها (9)
همایش ملی نگاهی نو به شهرسازی، امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای شهری (9)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات