کلیدواژه:

اموزش

تعداد اسناد علمی: 5275

مقاله نشریه نقش آموزش مهارتهای زندگی بر پیشگیری از اعتیاد

نشریه Iranian Journal Of Nursing & Midwifery Research »   (پياپي 25)، Autumn 2004  شماره4

مقاله نشریه تاثیر آموزش پرسنل پرستاری بر نحوه ساكشن لوله تراشه

نویسنده: بتول بیغمیان ،
نشریه Iranian Journal Of Nursing & Midwifery Research »   (پياپي 24)، summer 2004  شماره3
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (3315)
مقاله نشریه (1489)
پایان‌نامه (471)
محل نشر
اموزش در علوم پزشکی (72)
همایش کشوری اموزش علوم پزشکی (69)
اولین همایش ملی اموزش در ایران 1404 (44)
دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی (42)
دانشگاهی یادگیری الکترونیکی (مدیا) (32)
پژوهش در اموزش علوم پزشکی (31)
راهبردهای اموزش در علوم پزشکی (30)
اموزش مهندسی ایران (29)
گام های توسعه در اموزش پزشکی (28)
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارافرینی و توسعه اقتصادی (27)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات