کلیدواژه:

اموزش عالی

تعداد اسناد علمی: 1707
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (810)
مقاله نشریه (546)
پایان‌نامه (337)
کتاب (14)
محل نشر
پژوهش و برنامه ریزی در اموزش عالی (55)
کنگره ملی اموزش عالی ایران (41)
اموزش عالی (28)
اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی (28)
اموزش مهندسی ایران (27)
نامه اموزش عالی (25)
مطالعات برنامه درسی اموزش عالی (22)
پژوهش در برنامه ریزی درسی (21)
دومین همایش اشتغال و نظام اموزش عالی کشور (18)
اولین همایش ملی اموزش در ایران 1404 (17)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات