کلیدواژه:

انتقال حرارت

تعداد اسناد علمی: 1660

ارزیابی آزمایشگاهی مبدل حرارتی دو لوله ای مجهز به آشفته ساز جریان با نانو سیال

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس ملی پیشرفت های نوین در حوزه انرژی و صنایع نفت و گاز - 1397

انتقال حرارت درون لوله گرمایی دارای نانوسیال

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس ملی پیشرفت های نوین در حوزه انرژی و صنایع نفت و گاز - 1397

بررسی اگزرژی درون مبدل حرارتی حاوی نانوسیال

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس ملی پیشرفت های نوین در حوزه انرژی و صنایع نفت و گاز - 1397

پیش بینی اگزرژتیک درون مبدل حرارتی حاوی نانوسیال به کمک شبکه عصبی مصنوعی

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس ملی پیشرفت های نوین در حوزه انرژی و صنایع نفت و گاز - 1397

مروری بر روش های نوین افزایش انتقال حرارت درون مبدل های حرارتی

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس ملی پیشرفت های نوین در حوزه انرژی و صنایع نفت و گاز - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (1027)
پایان‌نامه (533)
مقاله نشریه (100)
محل نشر
بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک (28)
سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران (26)
بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران (20)
بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک (19)
دومین همایش ملی انتقال حرارت و جرم ایران (17)
شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک (17)
مهندسی مکانیک مدرس (16)
همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته (15)
هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (14)
اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک و هوافضا (12)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات