کلیدواژه:

انتقال حرارت مزدوج

تعداد اسناد علمی: 16

مقاله کنفرانس شبیه سازی عددی دوبعدی انتقال حرارت و جریان سیال در میکروکانال ها

دومین همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران - 1397

پایان‌نامه تحلیل جریان و انتقال حرارت در پره‌ توربین فشار متوسط بخار

استاد راهنما: ابراهیم حاجی دولو ، استاد مشاور: مرتضی بهبهانی نژاد ، دانشجو: هادی حیدری ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده مهندسی مکانیک - 1395 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس اثر چیدمان فیبرهای جامد بر انتقال حرارت از یک کانال متخلخل تحت گرمایش نامتقارن

چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک - 1395

پایان‌نامه بررسی وبهینه سازی دبی هوای عبوری از فضای میان دو کانال قائم با کنوکسیون طبیعی

استاد راهنما: مصطفی رحیمی ، دانشجو: سویل حدیثی ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - پژوهشکده فنی و مهندسی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس بررسی عددی انتقال حرارت مزدوج یک فلز مایع بین دو صفحه موازی تحت میدان مغناطیسی

کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک - 1394

پایان‌نامه شبیه‌سازی انتقال حرارت گذرا در نازل ردیف اول توربین گازی

استاد راهنما: ابراهیم حاجی دولو ، استاد مشاور: مرتضی بهبهانی نژاد ، دانشجو: نوید نژادصادقی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده مهندسی - 1392 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (9)
مقاله کنفرانس (6)
مقاله نشریه (1)
محل نشر
بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک (1)
دانشکده فنی دانشگاه تهران (1)
دومین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم (1)
دومین همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران (1)
سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران (1)
چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک (1)
کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات