کلیدواژه:

انگلستان

تعداد اسناد علمی: 572

بررسی دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق تطبیقی

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی - 1397

نقش دولت انگلستان در روابط سیاسی صفویان و عثمانی ها از سال 907 هجری قمری تا 1007 هجری قمری

استاد راهنما: محمدعلی علیزاده ، استاد مشاور: میرزامحمد حسنی ، دانشجو: اکرم اسلام جو ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1396 - [کارشناسی ارشد]

نقش انگلستان در براندازی دودمان قاجار

استاد راهنما: محمد نبی سلیم ، استاد مشاور: حسن شادپور ، دانشجو: احمد دیناری ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود - پژوهشکده تاریخ - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: انگلستان ، سقوط قاجار

نهادهای تدوین گر حقوق کیفری در حقوق کامن لا (نظام حقوقی ایالات متحده)

نویسنده: علی زلقی ،
مقاله کنفرانس: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند - 1396

بررسی تطبیقی جعل اسناد در ایران و انگلیس

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (434)
مقاله نشریه (76)
مقاله کنفرانس (44)
کتاب (18)
محل نشر
تاریخ روابط خارجی (11)
پژوهش های تاریخی (7)
گنجینه اسناد (5)
تاریخ (2)
مطالعات تاریخ انتظامی (2)
منظر (2)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند (2)
پژوهش نامه تاریخ اسلام (2)
پژوهشهای حقوقی (2)
اولین همایش بین المللی بحرانهای ژیوپلتیکی جهان اسلام (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات