کلیدواژه:

انگلستان

تعداد اسناد علمی: 577

دستاوردهای هنر عمومی در سیاست های بازآفرینی انگلستان

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان - 1397

بررسی دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق تطبیقی

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی - 1397

نقش دولت انگلستان در روابط سیاسی صفویان و عثمانی ها از سال 907 هجری قمری تا 1007 هجری قمری

دانشجو: اکرم اسلام جو ، استاد مشاور: میرزامحمد حسنی ، استاد راهنما: محمدعلی علیزاده ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1396 - [کارشناسی ارشد]

نقش انگلستان در براندازی دودمان قاجار

دانشجو: احمد دیناری ، استاد مشاور: حسن شادپور ، استاد راهنما: محمد نبی سلیم ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود - پژوهشکده تاریخ - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: انگلستان ، سقوط قاجار

بررسی نهاد داوری درانگلستان

مقاله کنفرانس: دومین همایش ملی علوم انسانی - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (434)
مقاله نشریه (76)
مقاله کنفرانس (48)
کتاب (19)
محل نشر
تاریخ روابط خارجی (11)
پژوهش های تاریخی (7)
گنجینه اسناد (5)
اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی (2)
تاریخ (2)
مطالعات تاریخ انتظامی (2)
منظر (2)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند (2)
پژوهش نامه تاریخ اسلام (2)
پژوهشهای حقوقی (2)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات