کلیدواژه:

انگلستان

تعداد اسناد علمی: 579

دستاوردهای هنر عمومی در سیاست های بازآفرینی انگلستان

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان - 1397

بررسی دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق تطبیقی

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی - 1397

مسیولیت مدنی قضات در حقوق ایران و انگلستان

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی - 1397

نظارت بر شورای محلی در ایران و انگلیس

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی - 1397

نقش دولت انگلستان در روابط سیاسی صفویان و عثمانی ها از سال 907 هجری قمری تا 1007 هجری قمری

استاد راهنما: محمدعلی علیزاده ، استاد مشاور: میرزامحمد حسنی ، دانشجو: اکرم اسلام جو ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1396 - [کارشناسی ارشد]

نقش انگلستان در براندازی دودمان قاجار

استاد راهنما: محمد نبی سلیم ، استاد مشاور: حسن شادپور ، دانشجو: احمد دیناری ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود - پژوهشکده تاریخ - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: انگلستان ، سقوط قاجار

بررسی نهاد داوری درانگلستان

مقاله کنفرانس: دومین همایش ملی علوم انسانی - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (434)
مقاله نشریه (76)
مقاله کنفرانس (50)
کتاب (19)
محل نشر
تاریخ روابط خارجی (11)
پژوهش های تاریخی (7)
گنجینه اسناد (5)
اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی (2)
تاریخ (2)
مطالعات تاریخ انتظامی (2)
منظر (2)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند (2)
پژوهش نامه تاریخ اسلام (2)
پژوهشهای حقوقی (2)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات