کلیدواژه:

اهمال کاری

تعداد اسناد علمی: 576

بررسی رابطه خلق مثبت و منفی با اهمال کاری دانش آموزان ابتدایی منطقه مینویی

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران - 1397

بررسی رابطه اهمال کاری تحصیلی با خودکارآمدی دانش آموزان ابتدایی ناحیه 1استان قم

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی - 1397

بررسی اهمال کاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

مقاله کنفرانس: چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی - 1397

اهمال کاری، عوامل موثر و راه های درمان از نگاه اسلام

نویسنده: نیلا علمی منش ،
مقاله کنفرانس: ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
کتاب (386)
مقاله کنفرانس (112)
پایان‌نامه (57)
مقاله نشریه (21)
محل نشر
دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی (4)
اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران (3)
سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی (3)
ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران (3)
کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در اغاز هزاره سوم (3)
اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی (2)
اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارافرینی و قهرمانی (2)
دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی (2)
دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و اسیب های اجتماعی ایران (2)
روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی (2)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات