کلیدواژه:

اهمال کاری عمدی

تعداد اسناد علمی: 2
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
کلیدواژه های هم استفاده
نوع سند
مقاله نشریه (1)
مقاله کنفرانس (1)
محل نشر
اندازه گیری تربیتی (1)
اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، اسیب شناسی روانی و تربیت (1)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات