کلیدواژه:

اپارتمان

تعداد اسناد علمی: 69

مقاله کنفرانس بررسی و تحلیل معماری انواع هتل ها از نظر نوع و عملکرد

دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان - 1397

مقاله کنفرانس احساس امنیت ادراکی - روانی در فضاهای مسکونی

کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری نوین - 1397

مقاله کنفرانس نگرشی نو در طراحی آپارتمان های مسکونی با هدف افزایش ارتباط

سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم - 1396

مقاله کنفرانس آسیب شناسی الگوی مسکن آپارتمانی با استناد به آموزه های اسلامی

دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون پنجم:سرزمین پایدار،معماری و شهرسازی - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (51)
پایان‌نامه (13)
مقاله نشریه (5)
محل نشر
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری (3)
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری (2)
اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار (1)
اولین همایش ملی ساختمان اینده (1)
اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا) (1)
اولین همایش ملی معماری مسکونی (1)
اولین همایش منطقه ای معماری، معماری پایدار و شهرسازی (1)
اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری (1)
اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران (1)
اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار (1)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات