کلیدواژه:

ایثار

تعداد اسناد علمی: 148

سیر مضامین دیوارنگاری شهری تهران در سه دهه ی اخیر با موضوع ایثار و شهادت

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1397

عملکرد معلم در بذر افشانی فرهنگ ایثار و شهادت

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی - 1397
کلیدواژه: فرهنگ ، ایثار ، شهادت ، قرآن

تحلیل و بررسی عناصر داستانی در پنج اثر پر تیراژ ادبیات دفاع مقدس

استاد راهنما: احمد فروزانفر ، دانشجو: فروزنده عدالت کاشی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شاهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1396 - [کارشناسی ارشد]

تحلیل و بررسی عناصر داستانی بر روی رمان روزهای آخر

مقاله کنفرانس: نخستین همایش ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجو استان خراسان شمالی - 1396

تحلیل و بررسی عناصر داستانی بر روی رمان روزهای آخر احمد دهقان

مقاله کنفرانس: نخستین همایش ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجو استان خراسان شمالی - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (113)
پایان‌نامه (22)
مقاله نشریه (13)
محل نشر
همایش ملی فرهنگ ایثار و شهادت (26)
همایش ملی ادب ایثار، هنر شهادت (20)
اولین کنفرانس ملی از ایثار تا شهادت (14)
همایش ملی ایثار و شهادت (14)
اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی (2)
روانشناسی نظامی (2)
نخستین همایش ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجو استان خراسان شمالی (2)
کنگره بین المللی زبان و ادبیات (2)
کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی (2)
اولین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاا مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنابع در سازمانها (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات