کلیدواژه:

ایجاد انگیزه

تعداد اسناد علمی: 23

اهمیت آموزش غیر رسمی ریاضیات در جهت ایجاد انگیزه در برنامه درسی ریاضی

مقاله کنفرانس: همایش استانی نقش تربیت غیررسمی در تعلیم و تربیت برنامه درسی پژوهش مبنا(از ضرورت تا التزام) - 1397

بررسی راهکارهای ایجاد انگیزه و علاقه دانش آموزان در درس ریاضی پایه دوم دوره ابتدایی

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی - 1397

بررسی راهکارهای ایجاد انگیزه و علاقه دانش آموزان در درس قرآن و فعالیت های قرآنی پایه ششم دوره ابتدایی

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی - 1397

بررسی الگوی انگیزشی کارکنان در شرکت گاز استان زنجان با توجه به نقش تعدیل گری ویژگیهای شخصیتی

استاد راهنما: علی منصوری ، استاد مشاور: حسین عظیمی ، دانشجو: علی توحیدلو ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - مؤسسه آموزش عالی عبدالرحمن صوفی رازی - دانشکده مدیریت - 1395 - [کارشناسی ارشد]

مفهوم امید از منظر قرآن کریم

دانشجو: فاطمه زارع بیدکی ، استاد مشاور: شهین قهرمان ایزدی ، استاد راهنما: فاطمه علایی رحمانی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه الزهرا (س) - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (18)
پایان‌نامه (3)
مقاله نشریه (2)
محل نشر
دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در اموزش و پژوهش (3)
دومین کنفرانس بین المللی نواوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی (2)
اسلام و پژوهش های مدیریتی (1)
اولین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی (1)
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی (1)
اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی اموزش مهندسی (با تکیه بر فن اوری های نوین یادگیری) (1)
اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران (1)
اولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه جامعه شناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی (1)
حصون (1)
سومین همایش ملی مدیریت انرژی و محیط زیست (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات