کلیدواژه:

ایران

تعداد اسناد علمی: 17412

مقاله نشریه سیاست‌های فراآتلانتیکی فرانسه در دوران نیکلا سارکوزی

نویسنده: سعید خالوزاده ،
نشریه مطالعات جهان » دوره 3، شماره 2 (پاییز و زمستان)، زمستان 1392، صفحه 231-442
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (7098)
مقاله نشریه (5368)
مقاله کنفرانس (4882)
کتاب (64)
محل نشر
علمی شیلات ایران (152)
تاریخ روابط خارجی (127)
علوم زمین (101)
پژوهشنامه اقتصادی (87)
ژیوپولیتیک (75)
اقتصاد کشاورزی و توسعه (62)
خون (58)
تاکسونومی و بیوسیستماتیک (57)
مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی (56)
تحقیقات جغرافیایی (53)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات