کلیدواژه:

باد

تعداد اسناد علمی: 488

مقاله نشریه باد در دیوان حافظ

نویسنده: عبدالرضا سیف ،
نشریه دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » 154-153، شماره 0، بهار 1379
کلیدواژه: باد ، پیام رسانی ، شمال ، صبا ، عاشق ، معشوق ، نسیم

مقاله کنفرانس معماری و حافظ (ردپای معماری در اشعار حافظ)

کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام - 1397
کلیدواژه: حافظ ، هنر ، معماری ، آب ، باد ، نور

مقاله کنفرانس بررسی کاربرد استفاده از انرژی باد در تامین انرژی ساختمان های مسکونی

پنجمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه - 1397

مقاله کنفرانس جلوگیری از تبخیر سطحی توسط سازه گنبدی

نویسنده: علیرضا اکبری ،
دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران - 1397

مقاله کنفرانس بررسی عملکرد بادگیرها و نقش باد در آن

دومین کنفرانس ملی معماری، شهرسازی و جغرافیا - 1397

مقاله کنفرانس بررسی اثرات نیروی امواج، باد و جریان در طراحی قفس

نویسنده: کامیار غرا ،
دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (314)
پایان‌نامه (123)
مقاله نشریه (35)
کتاب (16)
محل نشر
دومین همایش ملی انرژی های نو و پاک (6)
دومین همایش ملی فرسایش بادی (6)
اولین همایش ملی بیابان (5)
اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار (5)
اولین همایش ملی انرژی های نو و پاک (4)
دومین همایش ملی انرژی باد و خورشید (4)
همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار (4)
کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری (4)
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری (4)
کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران (4)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات