کلیدواژه:

بارداری

تعداد اسناد علمی: 1673

اثربخشی آموزش خانواده بر افزایش رضایت زناشویی زنان باردار

مقاله نشریه: پژوهش های كاربردی روانشناختی » دوره 3، شماره 3، پاییز 1391

بررسی رابطه بین ویروس زیکا و میکروسفالی در نوزادان

مقاله کنفرانس: یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور - 1397

دانش و نگرش زنان باردار نسبت به ورزش در دوران بارداری

نویسنده: سعیده ذبیحی ،
مقاله کنفرانس: دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز - 1397
کلیدواژه: بارداری ، نگرش ، دانش
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
کتاب (952)
مقاله نشریه (499)
مقاله کنفرانس (154)
پایان‌نامه (68)
محل نشر
زنان مامایی و نازایی ایران (81)
کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری (32)
باروری و ناباروری (24)
دانشگاه علوم پزشکی بابل (13)
دانشگاه علوم پزشکی مازندران (13)
دانشگاه علوم پزشکی گرگان (13)
پایش (12)
پزشکی ارومیه (12)
دانشکده پرستاری و مامایی همدان (10)
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (10)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات