کلیدواژه:

بازاریابی

تعداد اسناد علمی: 3243
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (1369)
کتاب (882)
پایان‌نامه (801)
مقاله نشریه (191)
محل نشر
دومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی (22)
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی (18)
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری (18)
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع (14)
کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت (14)
اقتصاد کشاورزی و توسعه (13)
پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری (12)
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارافرینی و توسعه اقتصادی (11)
ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران (11)
اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی (10)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات