کلیدواژه:

بازسازی

تعداد اسناد علمی: 512

جغرافیا وعملکردباسازی مناطق جنگزده دراستان کردستان

مقاله نشریه: دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » دوره 151، شماره 0، پاییز 1378

ابعاد جغرافیایی بازسازی مناطق جنگزده استان خوزستان

مقاله نشریه: دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » 147-146، شماره 146، پاییز 1377

مقدمه ای بر ویژگیها و ابعاد فضایی بازسازی مناطق جنگزده استان کرمانشاه

مقاله نشریه: دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » 145-141، شماره 141، زمستان 1376

آزمون های کنترل کیفی تعمیرات یاتاقان ها

مقاله کنفرانس: اولین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا - 1397

بررسی مولفه های سنجش کیفیت محیط در بازسازی و نوسازی پس از سانحه

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی ایده های راهبردی در معماری، شهرسازی، جغرافیا و محیط زیست پایدار - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (263)
پایان‌نامه (147)
مقاله نشریه (102)
محل نشر
جراحی استخوان و مفاصل ایران (11)
اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار (6)
اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار (5)
اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار (5)
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی (5)
سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری (5)
همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری (5)
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری (5)
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران (4)
دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری (4)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات