کلیدواژه:

بازنمایی

تعداد اسناد علمی: 405

بررسی نحوه بازنمایی فضای معماری در نگارگری مکتب دوم تبریز(955-907 ه.ق)

نویسنده: رحیم رحیمی ،
مقاله کنفرانس: کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام - 1397

بازنمایی روابط خانوادگی در مجموعه تلویزیونی پایتخت

پایان‌نامه: دولتی - سایر دستگاه‌های اجرایی - دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - دانشکده ارتباطات و رسانه - 1396 - [کارشناسی ارشد]

بررسی انتقادی بازنمایی فرهنگ و جغرافیای جنوب ایران در فیلم‌های داستانی ناصر تقوایی، امیر نادری و کیانوش عیاری

استاد راهنما: شهاب الدین عادل ، دانشجو: محسن صادقی راد ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه هنر تهران - دانشکده سینما و تئاتر - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: بازنمایی ، فرهنگ محلی

مقایسه ی تقلید و بازنمایی در عکاسی(۱۹۶۰ _ ۱۹۷۰)

استاد راهنما: جواد سلیمی ، دانشجو: اوریا محمودی کفشگری ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه هنر تهران - دانشکده هنرهای تجسمی - 1396 - [کارشناسی ارشد]

بررسی بازنمایی تصور از بدن با استفاده از روش نظریه زمینه ای

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران - 1396

فمینیسم، مطالعات فرهنگی و روند تاریخی این جنبش در ایران

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی - 1396

بازنمایی رسانه ای مقامات عدالت کیفری در پرتو مطالعات فرهنگی

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (199)
مقاله نشریه (151)
مقاله کنفرانس (55)
محل نشر
مطالعات فرهنگ - ارتباطات (13)
تحقیقات فرهنگی ایران (9)
زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) (8)
مطالعات فرهنگی و ارتباطات (6)
پژوهش های ارتباطی (6)
زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) (5)
علوم اجتماعی (4)
پژوهش ادبیات معاصر جهان (4)
کیمیای هنر (4)
جامعه شناسی هنر و ادبیات (3)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات