کلیدواژه:

بازنمایی

تعداد اسناد علمی: 411

بازنمایی تصویر زن در روزنامه همشهری با رویکرد تحلیل محتوا

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی - 1397

بررسی نحوه بازنمایی فضای معماری در نگارگری مکتب دوم تبریز(955-907 ه.ق)

نویسنده: رحیم رحیمی ،
مقاله کنفرانس: کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام - 1397

بازنمایی روابط خانوادگی در مجموعه تلویزیونی پایتخت

پایان‌نامه: دولتی - سایر دستگاه‌های اجرایی - دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - دانشکده ارتباطات و رسانه - 1396 - [کارشناسی ارشد]

بررسی انتقادی بازنمایی فرهنگ و جغرافیای جنوب ایران در فیلم‌های داستانی ناصر تقوایی، امیر نادری و کیانوش عیاری

استاد راهنما: شهاب الدین عادل ، دانشجو: محسن صادقی راد ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه هنر تهران - دانشکده سینما و تئاتر - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: بازنمایی ، فرهنگ محلی
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (199)
مقاله نشریه (151)
مقاله کنفرانس (61)
محل نشر
مطالعات فرهنگ - ارتباطات (13)
تحقیقات فرهنگی ایران (9)
زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) (8)
مطالعات فرهنگی و ارتباطات (6)
پژوهش های ارتباطی (6)
زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) (5)
علوم اجتماعی (4)
پژوهش ادبیات معاصر جهان (4)
کیمیای هنر (4)
جامعه شناسی هنر و ادبیات (3)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات