کلیدواژه:

بازی های شناختی رفتاری

تعداد اسناد علمی: 1
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (1)
محل نشر
چهارمین کنفرانس بین المللی نواوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری (1)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات