کلیدواژه:

بدخیم

تعداد اسناد علمی: 25

مقاله کنفرانس تشخیص سرطان سینه با استفاده از ماشین بردار پشتیبان

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات - 1396

پایان‌نامه روش جواب‌های بنیادی برای حل برخی مسائل منبع گرمایی معکوس وابسته به زمان یا مکان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم پایه - 1392 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (13)
مقاله کنفرانس (10)
پایان‌نامه (2)
محل نشر
غدد درون ریز و متابولیسم ایران (2)
همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم و مهندسی (2)
بهداشت و توسعه (1)
تحقیق در علوم دندانپزشکی (1)
جراحی ایران (1)
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (1)
دانشگاه علوم پزشکی بابل (1)
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (1)
دانشگاه علوم پزشکی گرگان (1)
دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات