کلیدواژه:

بدن

تعداد اسناد علمی: 200

مقاله کنفرانس تاثیر ورزش بر سلامتی جسم و روح

سومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی - 1397

مقاله کنفرانس مقایسه رابطه نفس و بدن از دیدگاه فلاسفه و روان شناسان

نویسنده: کبری ریوفی ،
سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران - 1397

پایان‌نامه طراحی مرکز آموزش های هنری( با بهره گیری از دانش ضمنی)

غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - دانشکده هنر و معماری - 1396 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس هویت مدرنیته بدن (مروری)

کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی - 1396
کلیدواژه: مدرنیته ، بدن ، مدیریت بدن ، زنان

مقاله کنفرانس آسیب شناسی فلسفی فضای مجازی (با تاکید بر حکمت صدرایی)

نویسنده: جواد پارسایی ،
یست و یکمین همایش بزرگداشت حکیم ملاصدرا با عنوان فلسفه در مواجهه با فضای مجازی - 1396

مقاله کنفرانس مطالعه رابطه مصرف رسانه ای با مدیریت بدن (مورد مطالعه: زنان شهر تبریز)

نویسنده: حامد اکبرپور ،
کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی - 1396

مقاله کنفرانس فلسفه ذهن با محوریت بررسی نفس و بدن

نویسنده: راضیه شفیعی ،
همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم رفتاری و مطالعات فرهنگی اجتماعی - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (88)
مقاله نشریه (83)
مقاله کنفرانس (29)
محل نشر
معرفت فلسفی (5)
نقد و نظر (5)
اموزه های قرانی (4)
اموزه های فلسفه اسلامی (3)
اندیشه دینی (3)
اندیشه نوین دینی (3)
حکمت عرفانی (3)
خردنامه صدرا (3)
زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) (3)
پژوهش های فلسفی - کلامی (3)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات