کلیدواژه:

برات

تعداد اسناد علمی: 31

مقاله کنفرانس مطالعه تطبیقی قبولی برات در نظام های حقوقی ایران، انگلیس، آمریکا، کنوانسیون ژنو و آنسیترال

نویسنده: حسین محمودی ،
اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی - 1396

مقاله کنفرانس شناخت اسناد تجاری (چک، سفته و برات) در قانون تجارت

نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند - 1396
کلیدواژه: چک ، برات ، سفته ، قانون تجارت.

پایان‌نامه تحلیل ماهیت حقوقی ناشی از برات و تشخّص تعهدات مندرج در آن در مقایسه با عقد حواله

استاد راهنما: سید محسن سادات اخوی ، استاد مشاور: ستار زرکلام ، دانشجو: لیلا ناصری ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شاهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: حواله ، برات

پایان‌نامه نوآوری های لایحه تجارت در خصوص حقوق و تعهدات ناشی از سند تجاری

استاد راهنما: سعید محسنی ، استاد مشاور: اعظم انصاری ، دانشجو: دانیال نودهی ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - 1395 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس بررسی اسناد تجاری در حقوق تجارت ایران

کنفرانس ملی فقه، حقوق و روانشناسی - 1395

مقاله کنفرانس فوت و بررسی تاثیر آن در مسیولیت ناشی از اسناد تجاری

نویسنده: محمد رجبی نژاد ،
کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد حقوق و علوم انسانی - 1395

پایان‌نامه تکمیل و تغییر برات سفته و چک در حقوق ایران و اسناد بین المللی

استاد راهنما: عیسی مقدم ، استاد مشاور: عباداله رستمی ، دانشجو: حسن قوامی ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (15)
مقاله نشریه (8)
مقاله کنفرانس (8)
محل نشر
اموزه های قرانی (2)
قضاوت (2)
اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی (1)
حقوق خصوصی (1)
حقوقی دادگستری (1)
مطالعات حقوق خصوصی (1)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران (1)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند (1)
همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی (1)
همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات