کلیدواژه:

بردگی

تعداد اسناد علمی: 26

آسیب شناسی بزه قاچاق زنان با تاکید بر اشکال آن

مقاله کنفرانس: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند - 1396

تحلیل حقوقی جرم تروریستی – قاچاق زنان وکودکان –

مقاله کنفرانس: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند - 1396

بررسی رویکرد مفسران معاصر پیرامون بردگی در قرآن

استاد راهنما: روح الله نجفی ، استاد مشاور: سیداحمد امام زاده ، دانشجو: معصومه صالحی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه خوارزمی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

منع برده داری در اسناد بین المللی

نویسنده: نگار کشاورز ،
مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی - 1395

انسان شناسی به روایت قدیس پولس

استاد راهنما: بخشعلی قنبری ، استاد مشاور: محمد رضا عدلی ، دانشجو: محمد مهدی ملک زاده ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

مسئله بردگی، بردگان و موالی در سیره امامان ششم تا دوازدهم (ع)

استاد راهنما: هادی وکیلی ، استاد مشاور: بشری دلریش ، دانشجو: لیلا نیک اءین ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - پژوهشکده ادبیات - 1393 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (14)
مقاله نشریه (9)
مقاله کنفرانس (3)
محل نشر
سیاست (2)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند (2)
بانوان شیعه (1)
تاریخ اسلام در اینه پژوهش (1)
تاریخ و تمدن اسلامی (1)
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی (1)
قلم (1)
مطالعات بین المللی پلیس (1)
مطالعات تاریخ اسلام (1)
پژوهش های تاریخی ایران و اسلام (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات