کلیدواژه:

بررسی تطبیقی

تعداد اسناد علمی: 1179

پایان‌نامه بررسی تطبیقی دو مذهب شیعه و پروتستان بعنوان دو جنبش اصلاح دینی

دانشجو: سید مهدی فرهمند نزاد ، استاد مشاور: محمدجواد زاهدی ، استاد راهنما: رضا فاضل ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی - 1400 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه بررسی تطبیقی دفاع مشروع از دیدگاه فقه و حقوق بین‌الملل

دانشجو: غلام شبّر ، استاد مشاور: عادل ساریخانی ، استاد راهنما: علی اشرف طهماسبی نیک ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1400 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه تفسیر تطبیقی آیه تطهیر از دیدگاه فریقین (با تأکید بر پاسخگوئی به شبهات جدید)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی هوافضا - 1400 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: بررسی تطبیقی

مقاله کنفرانس بررسی تطبیقی توصیه های نظامی امام علی (ع) در نهج البلاغه و سعدی در بوستان

پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی) - 1398

مقاله کنفرانس مشترکات ومفترقات منازل السائرین و اصول العشره خواجه عبداله انصاری و شیخ نجم الدین کبری

چهارمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی - 1398

مقاله کنفرانس معانی ثانوی حروف اضافه از در مثنوی و دستورزبان فارسی

چهارمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی - 1398
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (956)
مقاله کنفرانس (136)
مقاله نشریه (87)
محل نشر
ادبیات تطبیقی (7)
مطالعات ادبیات تطبیقی (6)
گردهمایی سراسری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران (6)
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی (4)
پیاورد سلامت (4)
اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی (3)
سراج منیر (3)
مطالعات تطبیقی قران و حدیث (3)
همایش علمی شاهنامه و پژوهش های ایینی (3)
کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در ان (3)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات