کلیدواژه:

برنامه پنج ساله توسعه

تعداد اسناد علمی: 6
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
کلیدواژه های هم استفاده
نوع سند
مقاله کنفرانس (4)
مقاله نشریه (2)
محل نشر
اموزش و سلامت جامعه (1)
اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی (1)
برنامه ریزی و بودجه (1)
دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه (1)
همایش برنامه ششم توسعه از دیدگاه اقتصاد اسلامی (1)
کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات