کلیدواژه:

بعد عینیت یافته

تعداد اسناد علمی: 2

مقاله کنفرانس ارزیابی ارتباط بین مدیریت بدن با ابعاد سرمایه فرهنگی در زنان شهر تهران

نویسنده: سکینه جعفری فر ،
دومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران - 1397

پایان‌نامه تاثیر سرمایه فرهنگی در بزهکاری (مطالعه موردی :دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان اسلامشهر سال 1395-1394)

استاد راهنما: زهرا حضرتی صومعه ، استاد مشاور: ساسان ودیعه ، دانشجو: نرگس عباسی ،
غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم اجتماعی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (1)
پایان‌نامه (1)
محل نشر
دومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات