کلیدواژه:

بقعه

تعداد اسناد علمی: 34

مقاله کنفرانس بقعه شیخ زین الدین تایبادی:جستاری در صورت و تاریخ بنا

نویسنده: یحیی سپهری ،
دومین همایش ملی خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی - 1397

مقاله کنفرانس بررسی ماذنه های آل مظفریزد

کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران - 1397
کلیدواژه: ماذنه ، مسجد ، خانقاه ، بقعه ، آل مظفر

مقاله کنفرانس بررسی گنبد بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی بر اساس سازه طاق و گنبد

چهارمین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار - دبی و مصدر - 1396

مقاله کنفرانس سیر و روند آیینه کاری در ایران و مرمت آیینه کاری بقغه شیخ عبدالله طرشتی

نویسنده: سهیلا خدابنده ،
همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها - 1395
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (19)
پایان‌نامه (14)
مقاله نشریه (1)
محل نشر
اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا (1)
اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران (1)
اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری (1)
اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار (1)
اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار (1)
اولین کنفرانس ملی معماری ،شهرسازی و جغرافیا (1)
اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی-اسلامی و هویت گمشده ان (1)
دومین همایش ملی خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی (1)
دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی (1)
دومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات