کلیدواژه:

بهره وری

تعداد اسناد علمی: 4349

مقاله نشریه رضایت شغلی کتابداران وتاثیر آن برکیفیت ارائه خدمات کتابخانه

نشریه تحقیقات كتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی » دوره 32، شماره 35، بهار 1379
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (2548)
پایان‌نامه (1040)
مقاله نشریه (525)
کتاب (236)
محل نشر
کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت (30)
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی (29)
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارافرینی و توسعه اقتصادی (29)
همایش بین المللی مدیریت (24)
مدیریت بهره وری (20)
کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار (19)
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری (18)
کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21 (18)
همایش ملی بهره وری (17)
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نواوری و تولید ملی (16)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات