کلیدواژه:

بورس

تعداد اسناد علمی: 566

مقاله نشریه حقوق معاملات بورس در چنبره نرم افزارها

نویسنده: كورش كاویانی ،
نشریه نقد كتاب فقه و حقوق » 2014  شماره1
کلیدواژه: بیع ، سهام ، بورس ، سهم ، مبانی حقوقی
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (246)
کتاب (195)
پایان‌نامه (92)
مقاله نشریه (33)
محل نشر
اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی (7)
پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارافرینی و نواوری های باز (6)
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع (5)
اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت (4)
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا (4)
چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری (4)
اخبار فلزات (3)
بورس اوراق بهادار (3)
دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم (3)
پنجمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری (3)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات