کلیدواژه:

بومی

تعداد اسناد علمی: 141

آنالو گهای جدید مقاومت متعلق به NBS-LRR در کدوییان بومی ایران

مقاله کنفرانس: کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی - 1397

مدلسازی سیاستی تحول فرهنگی در دانشگاه با رویکرد بومی (اسلامی ایرانی)

استاد راهنما: حمیدرضا ملک محمدی ، استاد مشاور: عبدالحسین کلانتری ، دانشجو: علی جوادی جورتانی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - 1396 - [دکترای تخصصی (PhD)]

ظهور باورها در نقوش سقانفار ((سقانفارحمزه کلا(شش پل)بابل))

نویسنده: نیلوفر ارشدی ،
مقاله کنفرانس: پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری - 1396

درآمدی بر ارتباط نظام آموزش مدرن با توسعه ی فرهنگ بومی

نویسنده: حمیدرضا بیژنی ،
مقاله کنفرانس: کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی - 1396
کلیدواژه: نظام ، آموزش ، مدرن ، فرهنگ ، بومی
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (110)
پایان‌نامه (20)
مقاله نشریه (11)
محل نشر
اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری (4)
اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار (3)
همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری (3)
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری (3)
کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر (3)
اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار (2)
دومین همایش معماری پایدار (2)
دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری (2)
دومین کنگره ملی علوم انسانی (2)
همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر ان بر کشاورزی و محیط زیست (2)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات