کلیدواژه:

بومی

تعداد اسناد علمی: 145

مقاله نشریه جنبش نقاشی دیواری در مکزیک

نشریه هنرهای زیبا » دوره 18، شماره 18، تابستان 1383

مقاله کنفرانس مقایسه میزان افسردگی دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه پیام نور مرکز هشترود

چهارمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی - 1398
کلیدواژه: افسردگی ، بومی ، غیر بومی

مقاله کنفرانس آنالو گهای جدید مقاومت متعلق به NBS-LRR در کدوییان بومی ایران

کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی - 1397

مقاله کنفرانس چلغوزه آجیل بومی افغانستان

سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران - 1397

مقاله کنفرانس ظهور باورها در نقوش سقانفار ((سقانفارحمزه کلا(شش پل)بابل))

نویسنده: نیلوفر ارشدی ،
پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (114)
پایان‌نامه (20)
مقاله نشریه (11)
محل نشر
اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری (4)
اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار (3)
همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری (3)
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری (3)
کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر (3)
اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار (2)
دومین همایش معماری پایدار (2)
دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری (2)
دومین کنگره ملی علوم انسانی (2)
همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر ان بر کشاورزی و محیط زیست (2)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات