کلیدواژه:

بوم کسب و کار

تعداد اسناد علمی: 3

بررسی مدل کسب و کار وب سایت دیوار

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
کلیدواژه های هم استفاده
نوع سند
مقاله کنفرانس (3)
محل نشر
دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری (1)
کنفرانس ملی الگوهای نوین در مدیریت و کسب و کار با رویکرد حمایت از کارافرینان ملی (1)
یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات