کلیدواژه:

بیع تطبیقی

تعداد اسناد علمی: 1
کلیدواژه های هم استفاده
پژوهشگران فعال در این حوزه
نوع سند
مقاله نشریه (1)
محل نشر
نقد کتاب فقه و حقوق (1)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات