کلیدواژه:

بیع سنتی

تعداد اسناد علمی: 1

معاملات در بیع سنتی و بیع الکترونیکی

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
پژوهشگران فعال در این حوزه
نوع سند
مقاله کنفرانس (1)
محل نشر
کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات