کلیدواژه:

بیع

تعداد اسناد علمی: 259

مقاله نشریه حقوق معاملات بورس در چنبره نرم افزارها

نویسنده: كورش كاویانی ،
نشریه نقد كتاب فقه و حقوق » 2014  شماره1
کلیدواژه: بیع ، سهام ، بورس ، سهم ، مبانی حقوقی

مقاله نشریه بیع معاطات و اثر عرف در تصحیح آن

نشریه مقالات و بررسیها » دوره 71، شماره 0، تابستان 1381

مقاله نشریه وفای به عهد

نویسنده: احمد باقری ،
نشریه مقالات و بررسیها » دوره 63، شماره 0، تابستان 1377

مقاله کنفرانس نقش مبانی فقهی امام (ره) در تولید تمدن نوین اسلامی

امام خمینی و تمدن نوین اسلامی - 1398
کلیدواژه: امام ، رهبری ، تمدن ، نوین ، بیع ، حقوق

مقاله کنفرانس بررسی تطبیقی بیع معتبر از دیدگاه حقوقدانان و فقهای امامیه

ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1397
کلیدواژه: بیع ، صحت ، بطلان ، جواز ، عدم نفوذ.

مقاله کنفرانس وضعیت خیار عیب با وجود گارانتی

پنجمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی - 1397

مقاله کنفرانس وکالت در مقام بیع در حقوق ایران

پنجمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی - 1397

مقاله کنفرانس بیع الکترونیکی در اسلام

کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (113)
مقاله کنفرانس (93)
مقاله نشریه (53)
محل نشر
کنگره بین المللی جامع حقوق ایران (6)
دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (5)
فقه و تاریخ تمدن (4)
مقالات و بررسیها (4)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران (4)
همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی (4)
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (4)
کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی (4)
اولین همایش ملی اینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی (3)
مطالعات حقوق خصوصی (3)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات