کلیدواژه:

بیع

تعداد اسناد علمی: 259

مقاله کنفرانس معاطاه اباحه محض یا عقد متزلزل

کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی - 1397

مقاله کنفرانس معاملات در بیع سنتی و بیع الکترونیکی

کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی - 1397

مقاله کنفرانس حقوق موضوع بیع

اولین همایش ملی مدیریت راهبردی و کاربردی - 1397
کلیدواژه: خرید ، فروش ، حقوق ، بیع.

مقاله کنفرانس خرید و فروش اموال فکری

اولین همایش ملی مدیریت راهبردی و کاربردی - 1397
کلیدواژه: خرید ، فروش ، اموال فکری ، بیع.

مقاله کنفرانس بررسی فقهی و حقوقی حق حبس و حق حبس درنکاح

نویسنده: فاطمه دنکوب ،
چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی - 1397

مقاله کنفرانس آثار بیع فساد در حقوق مدنی با رویکرد فقهی

دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397

مقاله کنفرانس اوصاف و ماهیت پیش فروش ساختمان در حقوق ایران

دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397

مقاله کنفرانس بررسی مشروعیت تجارت الکترونیکی در فقه امامیه

نویسنده: پریسا جمدر ،
دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397

مقاله کنفرانس جایگاه خیارات و قراردادهای الکترونیک

دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397

مقاله کنفرانس ماهیت بیع و بیع فاسد در حقوق موضوعه ایران

دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (113)
مقاله کنفرانس (93)
مقاله نشریه (53)
محل نشر
کنگره بین المللی جامع حقوق ایران (6)
دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (5)
فقه و تاریخ تمدن (4)
مقالات و بررسیها (4)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران (4)
همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی (4)
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (4)
کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی (4)
اولین همایش ملی اینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی (3)
مطالعات حقوق خصوصی (3)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات