کلیدواژه:

بیع

تعداد اسناد علمی: 246

ماهیت بیع و بیع فاسد در حقوق موضوعه ایران

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397

تاثیر کاهش ارزش پول در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی - 1397

ماهیت حقوقی قرارداد پیش فروش ساختمان در حقوق ایران

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی - 1397

نقش تنظیم قرارداد رسمی در قانون پیش فروش ساختمان

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی - 1397

باز پژوهی بیع بدهی به بدهی (دین به دین)

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی - 1397
کلیدواژه: دین ، بیع ، فروش دین به دین ، فقه ، حقوق

بررسی فقهی و حقوقی خرید و فروش دین

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی - 1397
کلیدواژه: بیع ، دین ، خرید و فروش دین

بررسی حدود تصرفات مادی و حقوقی راهن و مرتهن در مال مرهونه

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام - 1397
کلیدواژه: بیع ، رهن ، مرتهن ، راهن ، تصرف ، عین مرهونه

بررسی فقهی حقوقی ضمان پس از فروش

استاد راهنما: محمد صادقی ، دانشجو: روح اله امامی نیا ،
پایان‌نامه: دولتی - سایر دستگاه‌های اجرایی - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده حقوق و معارف اسلامی - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: ضمان ، بیع

بررسی پرداخت ارزش روز ثمن در ضمان درک در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

استاد راهنما: محمد تقی علوی ، استاد مشاور: ابراهیم شعاریان ، دانشجو: علیرضا باحجب ابراهیمی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق و علوم اجتماعی - 1396 - [کارشناسی ارشد]

غرر و آثار آن بر عقود مالی از منظر مذاهب خمسه

استاد راهنما: امیر حمزه سالارزایی ، دانشجو: عمر کرد ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده الهیات - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: غرر ، عقد ، بیع ، مذاهب خمسه
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (113)
مقاله کنفرانس (81)
مقاله نشریه (52)
محل نشر
کنگره بین المللی جامع حقوق ایران (6)
دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (5)
فقه و تاریخ تمدن (4)
مقالات و بررسیها (4)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران (4)
همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی (4)
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (4)
کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی (4)
اولین همایش ملی اینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی (3)
مطالعات حقوق خصوصی (3)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات