کلیدواژه:

بیع

تعداد اسناد علمی: 232

ضمان درک در پرتو حقوق مدنی ایران

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396

انتقال مالکیت زمان بندی شده (بیع زمانی)

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 - 1396

بیع اعضای بدن انسان

نویسنده: مصطفی کافی ،
مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران - 1396
کلیدواژه: مال ، بیع ، اعضای بدن ، پیوند اعضا

بیع اموال فکری از دیدگاه فقه و حقوق

نویسنده: ناصر نوروزی ،
مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران - 1396
کلیدواژه: بیع ، مالکیت ، اموال ، فکری.

آثار بیع مال غیر موجود باتاکید بر ماده 361 قانون مدنی

نویسنده: عادل خوشنوا ،
مقاله کنفرانس: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند - 1396

تحلیل رویه قضایی در خصوص تاثیرات کاهش ارزش پول بر ضمان درک

مقاله کنفرانس: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند - 1396

بررسی حق فسخ و عوامل موثر بر خیار مجلس

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی - 1396
کلیدواژه: خیار ، شرط ، عقد ، بیع ، مجلس

بررسی تاثیر ثمن و مثمن در صحت بیع با نگاهی به حقوق فرانسه

مقاله کنفرانس: اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1396
کلیدواژه: بیع ، مبیع ، ثمن ، آثار بیع ، طرفین بیع.

بررسی فقهی و حقوق شی، صحت یا بطلان بیع فضولی

مقاله کنفرانس: سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران - 1396
کلیدواژه: بیع ، بایع فضولی ، عقد فضولی

بررسی حق حبس در ایران

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس ملی حقوق، الهیات و علوم سیاسی - 1396
کلیدواژه: بیع ، حق حبس ، حقوق ایران
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (113)
مقاله کنفرانس (67)
مقاله نشریه (52)
محل نشر
کنگره بین المللی جامع حقوق ایران (6)
دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (5)
فقه و تاریخ تمدن (4)
مقالات و بررسیها (4)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران (4)
همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی (4)
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (4)
کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی (4)
اولین همایش ملی اینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی (3)
مطالعات حقوق خصوصی (3)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات