کلیدواژه:

بیع

تعداد اسناد علمی: 240

ماهیت بیع و بیع فاسد در حقوق موضوعه ایران

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397

بررسی فقهی حقوقی ضمان پس از فروش

استاد راهنما: محمد صادقی ، دانشجو: روح اله امامی نیا ،
پایان‌نامه: دولتی - سایر دستگاه‌های اجرایی - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده حقوق و معارف اسلامی - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: ضمان ، بیع

بررسی پرداخت ارزش روز ثمن در ضمان درک در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

دانشجو: علیرضا باحجب ابراهیمی ، استاد مشاور: ابراهیم شعاریان ، استاد راهنما: محمد تقی علوی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق و علوم اجتماعی - 1396 - [کارشناسی ارشد]

غرر و آثار آن بر عقود مالی از منظر مذاهب خمسه

استاد راهنما: امیر حمزه سالارزایی ، دانشجو: عمر کرد ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده الهیات - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: غرر ، عقد ، بیع ، مذاهب خمسه

بررسی تملیک در بیع کلی فی الذمه درحقوق ایران

نویسنده: وحید عظیمی ،
مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396

بررسی تملیک در بیع کلی فی الذمه درحقوق مصر

نویسنده: وحید عظیمی ،
مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396

بررسی خیار مجلس از نظر فقها (بهبهانی،بروجری،شعرانی،خمینی ،گلپایگانی،بجنوردی،خامنه ای، فیاض و نراقی)

نویسنده: قاسم البوغبیش ،
مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396
کلیدواژه: بیع ، شرط ، خیار مجلس

ضمان درک در پرتو حقوق مدنی ایران

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396

انتقال مالکیت زمان بندی شده (بیع زمانی)

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 - 1396

بیع اعضای بدن انسان

نویسنده: مصطفی کافی ،
مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران - 1396
کلیدواژه: مال ، بیع ، اعضای بدن ، پیوند اعضا
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (113)
مقاله کنفرانس (75)
مقاله نشریه (52)
محل نشر
کنگره بین المللی جامع حقوق ایران (6)
دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (5)
فقه و تاریخ تمدن (4)
مقالات و بررسیها (4)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران (4)
همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی (4)
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (4)
کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی (4)
اولین همایش ملی اینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی (3)
مطالعات حقوق خصوصی (3)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات