کلیدواژه:

بیع

تعداد اسناد علمی: 259

مقاله کنفرانس بررسی فقهی حقوقی جایگاه خیارات در قراردادهای الکترونیک

دومین کنگره بین المللی و سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات تربیتی - 1397

مقاله کنفرانس انواع غرر در بیع از دیدگاه اهل سنت

کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1397
کلیدواژه: غرر ، بیع ، فقه ، اهل سنت

مقاله کنفرانس تحلیل و بررسی معامله عین مرهونه

ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران - 1397
کلیدواژه: بیع ، رهن ، مرتهن ، راهن ، عین مرهونه

مقاله کنفرانس نحوه انتقال مالکیت در اقسام بیع، مبیع کلی و ثمن اقساطی

دومین همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی - 1397

مقاله کنفرانس تاثیر کاهش ارزش پول در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع

کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی - 1397

مقاله کنفرانس ماهیت حقوقی قرارداد پیش فروش ساختمان در حقوق ایران

کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی - 1397

مقاله کنفرانس نقش تنظیم قرارداد رسمی در قانون پیش فروش ساختمان

کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی - 1397

مقاله کنفرانس عقد معاوضه و بیع در حقوق ایران و تطبیق آن در حقوق فرانسه

دومین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی - 1397

مقاله کنفرانس باز پژوهی بیع بدهی به بدهی (دین به دین)

کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی - 1397
کلیدواژه: دین ، بیع ، فروش دین به دین ، فقه ، حقوق

مقاله کنفرانس بررسی فقهی و حقوقی خرید و فروش دین

کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی - 1397
کلیدواژه: بیع ، دین ، خرید و فروش دین
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (113)
مقاله کنفرانس (93)
مقاله نشریه (53)
محل نشر
کنگره بین المللی جامع حقوق ایران (6)
دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (5)
فقه و تاریخ تمدن (4)
مقالات و بررسیها (4)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران (4)
همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی (4)
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (4)
کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی (4)
اولین همایش ملی اینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی (3)
مطالعات حقوق خصوصی (3)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات