کلیدواژه:

بیماری انسدادی مزمن ریه

تعداد اسناد علمی: 23

تخمین حجم هوای ریه در بیماران COPD با استفاده از بخش‌بندی تصاویر CT سه بعدی

پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی برق و الکترونیک - 1396 - [دکترای تخصصی (PhD)]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (16)
پایان‌نامه (7)
محل نشر
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (3)
ابن سینا ( طب هوافضا- طب زیرسطحی- طب بحران- طب رزم و روانپزشکی نظامی) (1)
ارمغان دانش (1)
اصول بهداشت روانی (1)
حیات (1)
دانشکده پرستاری و مامایی همدان (1)
دانشکده پزشکی اصفهان (1)
دانشگاه علوم پزشکی فسا (1)
دانشگاه علوم پزشکی قزوین (1)
علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات