کلیدواژه:

تبلیغات

تعداد اسناد علمی: 1262

بررسی عوامل موثر بر صادرات زعفران از استان های خراسان به بازارهای جهانی

مقاله کنفرانس: همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی - 1397

تحلیل تاثیرتبلیغات و کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان

مقاله کنفرانس: همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی - 1397

بررسی تاثیر اخلاق کسب و کار بر اثربخشی تبلیغات اینترنتی

مقاله کنفرانس: پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (570)
پایان‌نامه (369)
کتاب (189)
مقاله نشریه (134)
محل نشر
اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی (11)
تحقیقات بازاریابی نوین (8)
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری (8)
نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی (8)
کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت (8)
نخستین کنفرانس مدیریت تبلیغات (7)
اولین همایش تبلیغات خلاق بانکی (6)
نخستین کنفرانس ملی تبلیغات محیطی در ایران (6)
دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه (5)
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی (5)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات